آلمان و آموزش زبان آلمانی

Grammatik9

آموزش گرامر آلمانی

آموزش گرامر آلمانی

جمله امری       Imperativ

 در همه زبان ها معمولا هنگامی جمله امری به کار میبریم که فرد مورد نظر حاضر باشد .

علامت جمله امری !  می باشد.

در زبان آلمانی هم ما به 3 گروه از افراد می توانیم امر کنیم.

تو      :                 du

توها  :                 ihr

شما (جنابعالی) :Sie

 قواعد امری کردن جمله:

هنگامی که به تو یا du امر می کنیم باید موارد زیر را اجرا کنیم:Du arbeitest jeden Tag .     

ابتدا فعل را برای صرف میکنیم Du arbeitest

سپس آخر فعل را حذف کرده Arbeitest – est = arbeit

و درپایان خود فاعل را حذف میکنیم !  Arbeit jeden Tag     

Z.B:                                                                                                                 مثال:

Nimm die Tomaten !               !گوجه فرنگی ها را بردار                                                                

هنگامی که به توها یا  ihr امر می کنیم : Ihr arbeitet jeden Tag

فعل را برای صرف کرده Ihr arbeitet

و فقط فاعل را حذف میکنیم Arbeitet jeden Tag

Z.B:                                                                                                                   مثال:

Kauft das Buch für mich ein!               !آن کتاب را برای من بخر

و بالاخره هنگام امر کردن بهSie یا شما(جنابعالی) : Sie arbeiten jeden Tag     

فقط کافی است جای فعل و فاعل را عوض کنیم Arbeiten Sie jeden Tag .     

نکته: معمولا برای این نوع امری از کلمه  bitte به معنای لطفا استفاده میشود

 

Z.B:                                                                                                                     مثال:

Sprechen Sie bitte!               !لطفا صحبت کنید 

یک دیدگاه

  1. sehr gut Danke schön

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *