آلمان و آموزش زبان آلمانی

Grammatik12

آموزش گرامر آلمانی

آموزش گرامر آلمانی

صفت با پسوند Adjectiv mit Suffixen

در زبان آلمانی بسیاری از صفات از یک کلمه اصلی و یک پسوند صفت ساز تشکیل شده اند.

 • پسوندهای صفت ساز عبارت اند از: lich-ig-isch-haft-los

 

در ادامه چند نمونه از این صفت ها را در زبان آلمانی مشاهده خواهیم کرد :

lich

Substantiv + lich : s

              dddddddwinterliches Wetter (der Winter)s

 • آب و هوای زمستانی (زمستان)

dddddddpersönlich anrufen  (die Person)s

 • شخصا تماس بگیرید (شخص)

dddddddein ängstlicher Mensch (die Angst)s

 • یک فرد مضطرب (ترس)

Verbstamm + lich :s

dddddddverständlich sprechen ( verstehen)s

 • صحبت کردن طبیعی (دانستن)

نکته : گاهی صفتها دارای اوملات میشوند (ö ä ü )  مثال : der Mann = männlich

————————————————–

  ig

Substantiv + ig :s

dddddddsonniges Wetter (die Sonne)s

 • آب و هوای آفتابی (خورشید)

ddddddddie bergige Landschaft( die Berg)s

 • چشم انداز کوهستانی (کوه)

verbstamm+ig:s

(dddddddein wackeliger Stuhl (wackeln

 • یک صندلی زهوار در رفته  (وول خوردن)

Adverb + ig:s

(ddddddddas dortige Resturant (dort

 • رستوران محلی ( آنجا)

————————————————–

isch

:substantiv + isch

ddddddddie amerikanische Politik

 • سیاست آمریکا

:verbstamm+ isch

dddddddregnerisches Wetter

 • آب و هوای بارانی

————————————————–

 haft

:substantiv + haft

ddddddddie meisterhafte Vorstellung (der Meister)s

 • ایده ی استادانه (استاد)

: verbstamm + haft

(dddddddwohnhaft in Berlin (wohnen

 • مقیم در برلین (زندگی کردن)

————————————————–

 Los

:Substantiv + los

dddddddein emotionsloser Mensch (die Emotion)s

 • یک انسان بی احساس (احساس)

(dddddddJemand ist arbeitlos (die Arbeit

 • کسی که بی کار است (کار)

نکته : پسوند losهمیشه معنی ohne(بدون) میدهد

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *