آلمان و آموزش زبان آلمانی

Grammatik15

آموزش گرامر آلمانی

آموزش گرامر آلمانی

جملات در زبان آلمانی

در زبان آلمانی دو نوع جمله وجود دارد :

 

۱.جمله اصلی یا  Hauptsatz که با نماد H.Sنشان داده می شود.جمله اصلی تشکیل شده از فاعل، فعل و مفعول و گاهی بقیه اجزاء جمله مثل قیدها .

۲.جمله فرعی یا Nebensatz  که با نماد N.Sنشان داده می شود.جمله فرعی در واقع یک جمله کامل تشکیل شده از فاعل و فعل و بقیه اجزاء جمله می باشد که به جای مفعول یا فاعل جمله اصلی می آید.

کلماتی که میتوان با آنها جملات N.S ساخت عبارت اند از: daß- weil

daß-satz

این کلمه به معنای “که” و برای گفتن ادامه داستان به کار میرود مانند:

او گفت، که او تنها در جزیره نیست                                 er sagt,daß er nicht allein auf der Insel ist

همیشه قبل از daß  باید “،” قرار دهیم.

در مواقعی که میخواهیم نقل قول کنیم با استفاده از daß-satz ، باید توجه داشته باشیم که پس از نقل قول فاعل جمله به سوم شخص تبدیل میشود و به طبع آن فعل جمله فرعی نیز مطابق فاعل عوض میشود  یعنی

ich:er /sie /es

wir : sie

ihr : sie

 هنری گفت : من تب دارم                                                               .”Henri sagt:”Ich habe Fieber

 هنری گفت که او تب دارد                                                                  Henri sagt,daß er Fiber hat

نکته مهم:

در تمام جملات فرعی N.S فعل اصلی که در جایگاه دوم قرار داشته بدون تغییر به آخرین قسمت (Am Ende) جمله میرود.

weil-satz

این جمله فرعی وقتی می آید که بخواهیم دلیلی را ذکر کنیم  و به معنای “زیرا ” میباشد

همیشه قبل از weilباید “،” قرار دهیم.

در واقع weil-satz در جواب warum? می آید

Warum kommt sie nicht heute?   Sie kommt nicht heute ,weil sie Fieber hat.

چرا او (دختر) امروز نیامده است؟ او امروز نیامده است زیرا او تب دارد

نکته مهم :

هیشه  بعد ازdaß و  weil فاعل قرار میگیرد و بعد از آن تمامی اجزاء جمله بدون تغییر مکان آنها و در آخر فعل جمله .

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *