آلمان و آموزش زبان آلمانی

فعلهای همراه با حروف اضافه، ضمایر شخصی و غیرشخصی

گرامر آلمانی

آموزش زبان آلمانی

گرامر آلمانی – درس پنجاه و چهار

فعلهای همراه با حروف اضافه، ضمایر شخصی و غیرشخصی

درس امروز نیز بسیار مهم و شیرین است. در این درس شما با حروف اضافه ویژه برخی از فعلها آشنا می­گردید. همچنین در این درس مشخص خواهد شد که پس از این حروف اضافه از حالت مفعولی Akkusativ و یا حالت متممی  Dativ باید بهره برد.

حروف اضافه موردنظر در جدول زیر آمده­است.

Akkusativ/Dativ

Präpositionen

Akkusativ

für

Akkusativ

um

Akkusativ

über

Akkusativ

auf

Akkusativ

an

Dativ

mit

Dativ

von

Dativ

zu

به منظور آشنایی بیشتر با این درس، با توجه به یکی از نمونه­های جدول فوق، مثالی را می­آوریم.

Ich warte auf meinen Lehrer.

یعنی، من منتظر معلمم (مرد) هستم.

توجه می­کنید که پس از auf از حالت Akkusativ استفاده­ شده­است. درحقیقت فعل جمله بالا aufwarten می­باشد.

اکنون می­خواهیم از چنین جمله­ایی، یک جمله پرسشی بسازیم و بگوییم :   

«شما منتظر چه کسی هستید؟» 

همان­گونه که در درسهای گذشته خواندیم، واژه پرسشی مخصوص Akkusativشخص و انسان wen می­باشد، پس در ساختن جمله پرسشی مورد نظر باید ازwen استفاده­نمود، اما پیش از استفاده از wen باید حرف اضافه مخصوص فعل که در اینجا  aufمی­باشد را به کار برد. که می­شود:

Auf wen warten Sie?

اکنون می­پرسیم: «آیا شما منتظر معلمتان هستید؟» و در پاسخ می­گوییم: «بله، من منتظر او هستم.» یعنی بجای اسم (معلمم) از ضمیر (او) استفاده می­کنیم. به عبارتی ضمیر را جانشین اسم می­گردانیم.

Warten Sie auf Ihren Lehrer?

Ja, ich warte auf ihn.

تا اینجای درس، اسمی را مورد بررسی قرار دادیم که یک شخص (معلمم) بود، اما الان می­خواهیم اسمی غیر از شخص، مفهوم و یا چیزی را بررسی کنیم.

نخست به این جمله توجه کنید!

Ich warte auf ein Geschenk.

یعنی:

«من منتظر یک هدیه هستم.» 

نخست می­خواهیم بپرسیم

 «شما منتظر چه چیزی هستید؟»

 بخاطر داریم که was وظیفه پرسشی کردن جمله­هایی را داشت که غیرشخصی بودند. اما علیرغم این قانون در اینجا دیگر از was استفاده نمی­کنیم و این بخاطر حرف اضافه مخصوص فعل است. بنابراین نخست، واژه پرسشی wo را می-آوریم و سپس حرف اضافه را ذکر می­کنیم. البته r میان این دو واژه بخاطر اینکه دو حرف باصدا پشت سر هم ذکر نشوند، قرار می­گیرد. همچنین باید دانست که این  wo به هیچ وجه به معنای «کجا» نیست. (البته در اینجا).

Worauf warten Sie?

و اکنون می­پرسیم: «آیا شما منتظر هدیه هستید؟» و در پاسخ آن می­گوییم: «بله، من منتظر آن هستم.»

Warten Sie auf das Geschenk?

Ja, ich warte darauf.

در جمله داده­شده مشاهده می­کنیم که چگونه ضمیر غیرشخصی daraufبه معنای  «آن» جانشین اسم  Geschenk «هدیه» شده­است. (در اینجا نیز r میان  daو auf به دلیل بودن دو حرف باصدای پیاپی، فاصله انداخته­است

نمونه­ هایی دیگر از افعال همراه با حروف اضافه برای اسمها و ضمیرهای شخصی.

فارسی

آلمانی

به چه کسی فکر می­کنی؟

An wen denkst du?

آیا به پدرت فکر می­کنی؟

Denkst du an deinen Vater?

بله، من به او فکر می­کنم.

Ja,ich danke an ihn.

نگران چه کسی هستید؟

UM wen machen Sie sichSorgen?

آیا نگران دوست­تان هستید؟

Machen Sie sich Sorgen um Ihren Freund?

بله، من نگرانش هستم.

Ja.ich mache mich Sorgen um ihn.

از چه کسی تعجب می­کنید؟

Über wen wundern Sie sich?

آیا از برادرتان تعجب می­کنید؟

Wündern Sie sich über IhrenBruder?

بله، من از او تعجب می­کنم.

Ja, ich wundere mich über ihn.

او همیشه برای چه کسی کار می­کند؟

Für wen arbeitet  er immer?

آیا او همیشه برای خانمش کار می­کند؟

بله، او همیشه برای او کار می­کند

Arbeitet er immer für seine Frau?

Ja, er arbeitet immer für sie.

.شما منتظر چه کسی هستید؟

Auf wen Warten Sie?

آیا شما منتظر خانمتان هستید

Warten Sie auf Ihre Frau?

بله، من منتظر او هستم.

Ja, ich warte auf Sie.

با چه کسی تلفنی گفتگو می­کنید؟

Mit wem telefonieren Sie?

آیا با آقای مولر تلفنی گفتگو می­کنید؟

Telefonieren Sie mit Herrn Müller?

بله، من با او تلفنی گفتگو می­کنم.

Ja, ich telefoniere mit ihm.

از چه کسی حرف می­زنید؟

Von wem sprechen Sie jetzt?

آیا از مونیکا خانم حرف می­زنید؟

Sprechen Sie jetzt von FrauMonika?

بله، از مونیکا خانم حرف می­زنم.

Ja, ich spreche jetzt von ihr.

این خانه مال چه کسی است؟

Zu wem gehört das Haus?

آیا این خانه مال عمه­ات است؟

Gehört es zu deiner Tante?

بله، این خانه مال اوست.

Ja, es gehört zu ihr.

نمونه ­هایی دیگری از افعال همراه با حروف اضافه برای اسمها و ضمیرهای غیر شخصی.

فارسی

آلمانی

به چه چیزی فکر می­کنی؟

Woran denkst du?

آیا به آزادی­ات فکر می­کنی؟

Denkst du an deine Freiheit?

بله، من به آن فکر می­کنم.

Ja,ich danke daran.

نگران چه هستید؟

Worum machen Sie sichSorgen?

آیا نگران عشق­تان هستید؟

Machen Sie sich Sorgen um IhreLiebe?

بله، من نگرانش هستم.

Ja.ich mache mich Sorgendarum.

از چه تعجب می­کنید؟

Worüber wundern Sie sich?

آیا از تأخیر تعجب می­کنید؟

Wündern Sie sich über dieVerspätung?

بله، من از آن تعجب می­کنم.

Ja, ich wundere mich  darüber .

او همیشه برای چه کار می­کند؟

  Wofür arbeitet  er immer?

آیا او همیشه برای شهرش کار می­کند؟

بله، او همیشه برای آن کار می­کند

Arbeitet er immer für seine Stadt?

Ja, er arbeitet immer dafür.

.شما منتظر چه هستید؟

Worauf  Warten Sie?

آیا شما منتظر زنگ تفریح هستید

Warten Sie auf die Pause?

بله، من منتظرآن هستم.

Ja, ich warte darauf.

با چه گفتگو می­کنید؟

Mit wem telefonieren Sie?

آیا با طوطی گفتگو می­کنید؟

Sprechen Sie mit dem Papagei?

بله، من با آن گفتگو می­کنم.

Ja, ich spreche damit.

از چه چیزی حرف می­زنید؟

Wovon sprechen Sie jetzt?

آیا از گربه حرف می­زنید؟

Sprechen Sie jetzt von Die Katze?

بله، از گربه حرف می­زنم.

Ja, ich spreche jetzt davon.

آین خانه به چه متعلق است؟

Wozu gehört das Haus?

آیا این خانه مال مدرسه است؟

Gehört es zu der Schule?

بله، این خانه مال آن است.

Ja, es gehört dazu.

امیدوارم که از ذرس امروز لذت برده باشید.

راستی یک نکته: برخی از فعلها علاوه بر حرف اضافه، sich هم دارند که این همان ضمیر انعکاسی است که در حالت مفعولی و متممی و همچنین در هر ضمیر شکل ویژه خود را دارد. (برای اطلاعات بیشتر به درسی که در ارتباط با ضمایر انعکاسی بود، مراجعه بفرمایید)

خدانگهدار

آموزش رایگان گرامر آلمانی™ Deutsch16.de


کلیه حقوق این مطلب محفوظ است برای deutsch16.de  و نویسنده مطلب ©


گرامر آلمانی  آموزش آلمانی  آلمان و آلمانی – آموزش رایگان آلمانی – درباره آلمان
 آموزش درس به درسآلمانی  آموزش کامل آلمان – همه چیز درباره آلمان 
 آلمان – مکالمات آلمانی  المان – نمونه سوالات آلمان
سوالات امتحان ZD – سوالات امتحان آلماني – آرشيو سوالات آلماني در ايران – نماينده ي آلمان در ايران –
دانلود كتاب آلماني – آموزش صوتي آلماني – فيلم آلماني – كارتون آلماني – ZDF – تحصيل در آلمان – اتريش
بورسيه ي آلمان
 – زندگي در آلمان – تابعيت آلمان  كنكور آلماني – درباره ي آلمان – دويچلند – ژرمن – آلمان
سوئيس – اقامت در آلمان – اقامت در اتريش – اقامت در سوئيس – اقامت در هلند  كشور آلمان
كشور هاي آلماني زبان – ويزاي آلمان – ويزاي اتريش –مخارج – هزينه زندگي در آلمان – بيمه درماني آلمان –
دويچه بانك آلمان – دانشگاه هاي آلمان – راديو آلمان – دستور زبان آلماني – لغات آلماني – ديالوگ آلماني
تنها سايت آلماني در ايران – نام سايت – Deutsch16.de – از آلمان در ايران – تنها سايت آلماني پارسي –
Deutschland – Germany – Alman

2 دیدگاه

  1. سلام و خسته نباشید یک سوال داشتم میشه برای من معنای خوده Dativ و Akkusativ و Genitiv را بگویید خلاصه

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *