آلمان و آموزش زبان آلمانی

مشاغلی برای دانشجویان زبان آلمانی

مشاغلی برای دانشجویان زبان آلمانی در بعضی از ارگانها و شرکت ها از مهندسین یا متخصصین آلمانی استفاده می شود . و در این مواقع وجود یک مترجم نیز ضروری است . در این رابطه می توان به شرکت های دولتی مثل ذوب...

چرا آلمانی ؟

DEUTSCHLAND    زبان آلمانی ، زبان علم ، فلسفه و صنعت است . آلمانی بعد از انگلیسی پر کاربرد ترین زبان دنیاست . کسانی که آلمانی میدانند در واقع قدرتی برای دسترسی به اطلاعات ِ صنعتی و اقتصادی روز دنیا به دست می...