آلمان و آموزش زبان آلمانی

ایالت بایرن در چند قدمی حذف شهریه دانشجویی

بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر از اهالی ایالت بایرن رای به حذف شهریه دانشجویی داده‌اند. مجلس ایالتی بایرن تا سه ماه فرصت دارد، قانون موجود را اصلاح کند، در غیر این صورت تکلیف شهریه دانشجویی با...

پیدایش رشته های جدید در آلمان

رشته های دانشگاهی نو و جدید در آلمان در مراکز آموزش عالی آلمان، برای پاسخگویی به نیازهای جدید، رشته‌های جدیدی تدریس می‌شوند. برای آشنا کردن شما با این رشته‌های جدید، قصد داریم در مجموعه نوشته‌هایی،...