آلمان و آموزش زبان آلمانی

تحصیل در رشته مهندسی صنایع در دانشگاه‌های آلمان

رشته مهندسی صنایع در دانشگاه‌های آلمان در گرایش‌های متفاوتی ارائه می‌شود. علاوه بر تحصیل در این رشته به زبان آلمانی،‌امکان تحصیل به زبان انگلیسی نیز در مقاطع مختلف در رشته مهندسی صنایع در...

تحصیل در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه‌های آلمان

علاوه بر امکان تحصیل در رشته مهندسی مکانیک با گرایش‌های متفاوت در دانشگاه‌های آلمان، امکان تحصیل در این رشته به زبان انگلیسی نیز در مقاطع کارشناسی‌‌، کارشناسی ‌ارشد و دکترا در مراکز آموزش عالی...

تحصیل مهندسی برق به زبان انگلیسی

تحصیل مهندسی برق به زبان انگلیسی   تحصیل در رشته مهندسی برق به زبان انگلیسی در کدامیک از دانشگاه‌های آلمان امکان‌پذیر است؟ چه گرایش‌هایی در رشته مهندسی برق در آلمان تدریس می‌شود؟ و پاسخ‌به...

تحصیل در رشته فیلم و سینما آلمان

تحصیل در رشته فیلم و سینما آلمان رشته ی دانشگاهی سینما تحصیل در رشته فیلم و سینما در دانشگاه‌های آلمان به زبان انگلیسی امکان‌پذیر است. علاوه بر دانشگاه‌های وایمار و آزاد برلین، آکادمی‌های هنر نیز...

رشته های علوم اجتماعی و سیاسی در آلمان

ادامه تحصیل در رشته های علوم اجتماعی و سیاسی در آلمان   یکی از دلایل محبوبیت دانشگاه‌های آلمان در بین متقاضیان خارجی در گذشته و حال، عدم پرداخت شهریه بوده است. دانشجویان تا پیش از این، تنها موظف...