آلمان و آموزش زبان آلمانی

زبان من ، آلمانی 2

زبان من ، آلمانی مقدمه دوم Einleitung L1 2. Teil Herr Klein Guten Tag! Student    Guten Tag, Herr Klein! Herr Klein Wie geht es? Student    Danke, gut. Und Ihnen? Herr Klein Sehr gut, danke. Sind Sie Student? Student    Ja, das bin ich. Herr Klein Sind Sie Deutscher? Student    Nein. Herr Klein Lernen Sie Deutsch? Student  ...

زبان من ، آلمانی 1

زبان من ، آلمانی مقدمه اول ( معرفی) به نام ایزد یکتا سلام به تمام کسانی که به آلمان ، ادبیات آلمانی علاقه مند شده اند و یا در آستانه ی یافتن یک دوست جدید هستند بله دوست جدید ، چرا که هر زبان جدید بهترین...

معرفی سطوح زبان آلمانی

معرفی سطوح زبان آلمانی دوره مقدماتي    ( Grundstufe ) مقدماتي1   ( A1.1 = (G1 مقدماتي2   ( A1.2 = (G2         امتحان Start Deutsch1    A1 مقدماتي3   ( A2.1 = (G3 مقدماتي4   ( A2.2 = (G4         امتحان Start Deutsch2    A2 مقدماتي5   ( B1.1 =...

روز ها و فصول به زبان آلمانی

روز ها و فصل ها به زبان آلمانی روزهای هفته به سه زبان: فارسی English Deutsch شنبه Saturday Samstag یکشنبه Sunday Sonntag دوشنبه Monday  Montag سه شنبه Tuesday Dienstag چهارشنبه Wednesday Mittwoch پنج...

خواندن ساعت

خواندن ساعت به زبان آلمانی   Wann ist das?       الآن کی هست؟       Wann sagt man Guten Tag?              چه وقت آدم می گوید روز بخیر؟ Wie spät ist es(jetzt)  ?          ساعت چند است (الان) ؟   Guten Morgen.wie geht es Ihnen/dir?         ...