آلمان و آموزش زبان آلمانی

صرف صفت 4

گرامر آلمانی – درس سی و نه صرف صفت و اسامی جمع سلام دوستان عزیز. این درس نیز چون دو درس گذشته به ادامه تصریف اسم و صفت می پردازد. در دو درس گذشته تصریف اسم و صفت مخصوص اسامی مفرد را آموختیم. در این درس...

صرف صفت 3

گرامر آلمانی – درس سی و هشت صرف صفت و اسامی بدون حرف تعریف دوستان خوب و گل من بازم سلام. در دروس گذشته صرف صفت و اسامی مفرد همراه با حروف تعریف شناخته­شده و ناشناخته­شده را آموختید. در این درس نیز...

صرف صفت 2

گرامر آلمانی – درس سی و هفت صرف صفت با اسامی دارای حرف تعریف شناخته نشده     دوستان خوب و گل من سلام. در درس گذشته صرف صفت و اسامی مفرد همراه با حروف تعریف شناخته­شده را آموختید. در این درس نیز...

صرف صفت

گرامر آلمانی – درس سی و شش صرف صفت با اسم دارای حرف تعریف دوستان خوب و گل من سلام. درس امروز و شاید چندین درس دیگر در رابطه با صرف صفت  و اسم باشد که در زبان آلمانی بسیار اهمیت دارد. در این درس می­خواهم...

Grammatik14

انواع صفات و طریقه مقایسه با آنها در زبان آلمانی دو نوع صفت مقایسه ای داریم:  ۱-صفت ساده positiv ۲-صفت تفضیلی یا برتر komprativ ۳-صفت برترین superlativ ۱-صفت عادی : تمام کلماتی که به نوعی توصیف گر اسم باشند صفت محسوب...